ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์จุรี ผุดบ่อน้อย
ตำแหน่ง :พนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :