ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวรส เต๊กอ๋อต้ง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้าที่ในกลุ่ม :