ชื่อ - นามสกุล :นายวิชัย จอมประชา
ตำแหน่ง :ลูกมือช่าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ในกลุ่ม :