ชื่อ - นามสกุล :นางอังคณา เกลี้ยงเกลา
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานจ่ายกลาง
หน้าที่ในกลุ่ม :