ชื่อ - นามสกุล :นส.โสภาวรรณ เชื้อดี
ตำแหน่ง :นวก.สาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานจิตเวช
หน้าที่ในกลุ่ม :