ชื่อ - นามสกุล :นายพีระพล เลอกิจกุล
ตำแหน่ง :นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม :