ชื่อ - นามสกุล :นางอุธัญญา ตะปินา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานจิตเวช
หน้าที่ในกลุ่ม :