ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีราพันธ์ เทพคง
ตำแหน่ง :พนักงานบริการเอกสาทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :60 ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0872776602
Email :jeerapan_pook@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานบริการเอกสาทั่วไป