[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลพนม ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณ ::
เมนูหลัก
Weblink

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก และส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ชุมชน HOSxP

ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 140 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[treepam]

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน( อ่าน : 246 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/ธ.ค./2565
ITA2566 < ไม่มี >
22 MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน( อ่าน : 221 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/ธ.ค./2565
ITA2566 < ไม่มี >
23 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน( อ่าน : 888 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
24 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน( อ่าน : 868 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
25 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( อ่าน : 796 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
26 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( อ่าน : 820 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
27 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG( อ่าน : 837 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
28 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยนข์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน( อ่าน : 598 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
29/มิ.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
29 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ( อ่าน : 956 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
4/เม.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
30 MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน( อ่าน : 704 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
4/เม.ย./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
31 MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน( อ่าน : 668 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
32 MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ( อ่าน : 706 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
33 MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน( อ่าน : 689 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
34 MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน( อ่าน : 647 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
35 MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน( อ่าน : 666 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
36 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน( อ่าน : 453 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
37 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย( อ่าน : 454 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
38 MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565( อ่าน : 400 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
39 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร( อ่าน : 399 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >
40 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( อ่าน : 420 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงพยาบาลพนม
31/มี.ค./2565
ITA 2565 < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>